a *ae 1 fem plur nom
a *ae 1 fem sing gen
a *ae 1 fem sing dat
n *ae : fem. dat. sing. 1
n *ae : fem. nom. pl. 1
n *ae : fem. gen. sing. 1